Rychlý kontakt

  • GSM: +420 775 668 073
  • E-mail: info@josistav.cz
  • Žižkova 780/36
  • Ivanovice na Hané, 683 23

Zelená úsporám

Na co je možné žádat
Oblast A: Úspora energie na vytápění

První jsou opatření, která uspoří energii na vytápění. Sem spadá zateplení budov, přičemž podle aktuálních možností žadatele může jít o zateplení komplexní, či pouze částečné (dílčí).

V případě dílčího zateplení budovy je nutné realizovat alespoň tři opatření předepsaná v dokumentu Příručka pro žadatele o podporu (dále Příručka). Pokud společně se zateplením provede žadatel i výměnu zdroje vytápění, snižuje se povinné penzum předepsaných opatření na dvě (v tomto případě je však přidělená dotace nižší). Nezbytné také je snížení měrné roční potřeby tepla na vytápění alespoň o 20 %.

U komplexního zateplení musí investor snížit měrnou roční potřebu tepla na vytápění alespoň o 40 % a zároveň dosáhnout hodnoty měrné roční potřeby tepla na vytápění nejvýše 70 kWh/m2 u rodinných domů a nejvýše 55 kWh/m2 u bytových domů. Pokud se podaří dosáhnout ještě nižších hodnot, a sice 40 kWh/m2 resp. 30 kWh/m2, bude přidělená dotace vyšší.

Oblast B: Podpora novostaveb v pasivním energetickém standardu

Druhou oblastí je nová výstavba v pasivním energetickém standardu, podpora v této oblasti se vztahuje na stavby zkolaudované po 1. dubnu 2009. Základním kritériem takového standardu je dosažení měrné roční potřeby tepla na vytápění nejvýše 20 kWh/m2 podlahové plochy u rodinných domů a 15 kWh/m2 podlahové plochy u bytových domů. Tyto a další technologické požadavky se budou prokazovat na základě předepsaných norem a pod dohledem pověřených odborníků.

Oblast C: Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody

Poslední oblast zahrnuje opatření využívající obnovitelné zdroje energie pro vytápění a přípravu teplé vody. Technologická realizace opatření musí splňovat podmínky předepsané v Příručce. Na rozdíl od oblasti A a B mohou v oblasti C žádat i majitelé bytových domů postavené v jedné z typizovaných panelových technologií.

Podpory se může dočkat žadatel, který se rozhodne vyměnit neekologický zdroj vytápění na tuhá, nebo kapalná fosilní paliva nebo elektrické vytápění za některý z podporovaných nízkoemisních zdrojů vytápění - kotel na biomasu či účinná tepelná čerpadla. V případě novostaveb může žadatel získat dotaci na instalaci některého z těchto zdrojů.

Dotace v této oblasti jsou připraveny i pro investice spojené s instalací solárně-termických kolektorů na rodinné a bytové domy. Kolektory musí splňovat předepsaný účel - přípravu teplé vody nebo kombinaci přípravy teplé vody a přitápění.

Více informací naaleznete zde: www.zelenausporam.cz Zelená úsporám